Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game SaGame เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame Sa Slot SaGame Slot คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 กองทุนเปิด ริเวอร์นอร์ธ ออพพอร์ทูนิตี้ ส์ อิงค์ ประกาศจ่ายเงินปันผลบุริมสิทธิ
ข่าวโดย

กองทุนเปิดริเวอร์นอร์ธ ออพพอร์ทูนิตี้, อิงค์
22 เม.ย. 2022, 16:30 ET

แชร์บทความนี้

เดนเวอร์, 22 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — RiverNorth Opportunities Fund, Inc. มีความยินดีที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลที่ต้องการสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2022 ตามรายละเอียดด้านล่าง

วันที่อดีต

วันที่บันทึก

วันที่เจ้าหนี้

พฤษภาคม 2, 2022

พฤษภาคม 3, 2022

พฤษภาคม 16, 2022

ชุดหุ้นบุริมสิทธิ

NYSE

การกระจายต่อหุ้น

6.00% Series A หุ้นบุริมสิทธิตลอดกาล

ริฟปรา

0.1042*

* การแจกจ่ายบางส่วนเป็นระยะเวลานับจากวันที่ออกเดิมของ 20 เมษายน 2022 ถึง 14 พฤษภาคม 2022

เสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรายงานภาษี แต่จัดทําขึ้นเพื่อประกาศจํานวนการแจกจ่ายของกองทุน ในช่วงต้นปี 2566 หลังจากมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว กองทุนจะส่งแบบ 1099-DIV ให้แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยระบุว่าการแจกจ่ายเงินที่กองทุนจ่ายในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าควรมีลักษณะอย่างไรเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานการกระจายการคืนภาษีของผู้ถือหุ้น (เช่น รายได้สามัญ กําไรจากการลงทุนในระยะยาว หรือผลตอบแทนของเงินทุน) การลงทุนในกองทุนไม่เหมาะสมสําหรับผู้ลงทุนทุกคน และมิได้มีเจตนาที่จะเป็นโครงการลงทุนที่สมบูรณ์ กองทุนได้รับการออกแบบให้เป็นการลงทุนระยะยาวและไม่ใช่เป็นยานพาหนะในการซื้อขาย

การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงที่คุณอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยหรือคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะแตกต่างกันไป และอัตราการจัดจําหน่ายอาจแตกต่างกันไป และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กระจายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด อัตราดอกเบี้ยตลาด และผลการดําเนินงานของตลาดหุ้นในวงกว้าง ความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอาจขยายตัวเป็นผลมาจากการใช้เลเวอเรจของกองทุน ดังนั้นก่อนลงทุนควรคํานึงถึงความเสี่ยงที่ท่านคิดอย่างรอบคอบเมื่อลงทุนในหุ้นสามัญของกองทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแสวงหาการคืนเงินลงทุนเริ่มต้นให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้น

การกระจายการลงทุนคํานวณจากหุ้นบุริมสิทธิ การตั้งค่าการชําระบัญชี $25.00 ต่อหุ้น และอัตราการกระจายรายไตรมาสปัจจุบันมากที่สุดต่อหุ้นที่ $0.1042* สําหรับกองทุน

ส่วนหนึ่งของการกระจายอาจถือว่าเป็นจ่ายจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่รายได้สุทธิรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงกําไรจากการลงทุนระยะสั้นกําไรจากการลงทุนระยะยาวและผลตอบแทนของเงินทุน การกําหนดขั้นสุดท้ายของแหล่งที่มาของการกระจายทั้งหมดรวมถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้เงินปันผลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะทําหลังจากสิ้นปี

ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

ผู้ลงทุนควรพิจารณาวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายของกองทุนก่อนการลงทุน หากต้องการรับรายงานประจําปีหรือรายงานรายครึ่งปีที่มีข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ โปรดไปที่ www.rivernorthcef.com หรือโทร 855.830.1222 โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ไม่ใช่|ผู้เอาประกันภัย FDIC อาจสูญเสีย|ค่า ไม่มีหนังสือค้ําประกันของธนาคาร

กองทุนรวมเป็นกองทุนปิดและไม่ได้ออกหุ้นเพื่อขายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับกองทุนรวมเปิด นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรกกองทุนจะซื้อขายในตลาดรอง นักลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหุ้นจําเป็นต้องสั่งซื้อผ่านตัวกลางหรือนายหน้า ราคาหุ้นของกองทุนปิดจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของตลาด

ALPS Advisors, Inc. เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน

RiverNorth Capital Management, LLC เป็นที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุนของกองทุน การจัดการเงินทุน RiverNorth, LLC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ALPS Advisors, Inc. หรือ บริษัทในเครือใด ๆ

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc. เป็นบริษัทสมาชิกของ FINRA

เทคโนโลยี SS&C

SS&C เป็นผู้ให้บริการและซอฟต์แวร์ระดับโลกสําหรับบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ SS&C ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวินด์เซอร์ รัฐคอนเนตทิคัต และมีสํานักงานอยู่ทั่วโลก บริการทางการเงินและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพประมาณ 18,000 แห่ง ตั้งแต่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปจนถึงบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดอาศัย SS&C สําหรับความเชี่ยวชาญ ขนาด และเทคโนโลยี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SS&C (Nasdaq: SSNC) สามารถดูได้ที่ www.ssctech.com

ที่ปรึกษา SS&C ALPS

ALPS Advisors, Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ SS&C Technologies, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนําของผลิตภัณฑ์การลงทุนสําหรับที่ปรึกษาและสถาบัน ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 19 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 บริษัท เป็นผู้จัดการการลงทุนบูติกสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่นําเสนอบล็อกการสร้างพอร์ตโฟลิโอข้อมูลเชิงลึกเชิงรุกและแรงผลักดันที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อแนะนําลูกค้าเกี่ยวกับผลลัพธ์การลงทุนในรายได้ที่ยั่งยืนกลยุทธ์การเติบโตเฉพาะเรื่องและทางเลือก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม wwwการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: สํานักงานกฎหมาย Pomerantz เตือนผู้ถือหุ้นด้วยการสูญเสียการลงทุนใน Aurinia Pharmaceuticals Inc. ของการฟ้องร้องการกระทําระดับชั้นและกําหนดเวลาที่จะเกิดขึ้น – AUPH
การต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์มานานกว่า 85 ปี (PRNewsfoto/Pomerantz LLP)
ข่าวโดย

Pomerantz LLP
23 เม.ย. 2022, 15:46 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 23 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — Pomerantz LLP ประกาศว่ามีการฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อ Aurinia Pharmaceuticals Inc. (“Aurinia” หรือ “บริษัท “) (NASDAQ: AUPH) และเจ้าหน้าที่บางคน การกระทําแบบกลุ่มที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาสําหรับเขตตะวันออกของนิวยอร์กและเทียบท่าภายใต้ 22-cv-02185 ในนามของชั้นเรียนที่ประกอบด้วยบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดนอกเหนือจากจําเลยที่ซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ Aurinia ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2022 ทั้งวันที่รวม (“ระยะเวลาชั้นเรียน”) ที่พยายามกู้คืนความเสียหายที่เกิดจากการที่จําเลยละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและเพื่อดําเนินการเยียวยาตามมาตรา 10 (b) และ 20 (a) ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 (“พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยน”) และกฎ 10b-5 ประกาศดังกล่าวกับ บริษัท และเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคน

หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นที่ซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ Aurinia ในช่วงระยะเวลาเรียนคุณมีเวลาจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2022 เพื่อขอให้ศาลแต่งตั้งคุณเป็นโจทก์นําสําหรับชั้นเรียน สามารถรับสําเนาข้อร้องเรียนได้ที่ www.pomerantzlaw.com หากต้องการหารือเกี่ยวกับการดําเนินการนี้ โปรดติดต่อ Robert S. Willoughby ที่ newaction@pomlaw.com หรือ 888.476.6529 (หรือ 888.4-POMLAW) โทรฟรี ต่อ 7980 ผู้ที่สอบถามทางอีเมลควรใส่ที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์และจํานวนหุ้นที่ซื้อ

[คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการกระทําของชั้นเรียน]

Aurinia เป็น บริษัท เภสัชกรรมชีวภาพที่พัฒนาและทําการค้าบําบัดเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ที่มีความต้องการทางการแพทย์ unmet ในญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตภัณฑ์เดียวของ บริษัท คือ LUPKYNIS ซึ่งมีไว้สําหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีโรคไตอักเสบจากโรคลูปัสที่ใช้งานอยู่

การร้องเรียนกล่าวหาว่าตลอดระยะเวลาเรียนจําเลยได้แถลงการณ์ที่เป็นเท็จและทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินธุรกิจการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท จําเลยให้การเท็จและ/หรือทําให้เข้าใจผิด และ/หรือล้มเหลวในการเปิดเผยว่า (i) ออริเนียมีรายได้ลดลง (ii) แนวโน้มยอดขายปี 2022 ของ Aurinia สําหรับ LUPKYNIS จะขาดความคาดหวัง (iii) ดังนั้น บริษัทจึงได้กล่าวเกินจริงอย่างมีนัยสําคัญต่อโอกาสทางการค้าของ LUPKYNIS (iv) เป็นผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินและ/หรือผู้มีแนวโน้มสูงเกินไปสําหรับปี 2565 และ (v) เป็นผลให้แถลงการณ์สาธารณะของ บริษัทฯ เป็นเท็จและทําให้เข้าใจผิดตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 Aurinia ได้ออกแถลงข่าวประกาศผลประกอบการสําหรับไตรมาสและทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ในบรรดารายการอื่น ๆ Aurinia รายงานว่ารายได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีและประกาศแนวโน้มยอดขายที่ต่ํากว่าที่คาดไว้สําหรับปี 2022

ในข่าวนี้ราคาหุ้นสามัญของ Aurinia ลดลง 3.94 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ 24.26% ปิดที่ 12.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022

Pomerantz LLP ที่มีสํานักงานในนิวยอร์กชิคาโกลอสแองเจลิสปารีสและเทลอาวีฟได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนําในด้านการดําเนินคดีขององค์กรหลักทรัพย์และการต่อต้านการผูกขาด ก่อตั้งขึ้นโดยอับราฮัม L. Pomerantz ผู้ล่วงลับซึ่งรู้จักกันในนามคณบดีของแถบการกระทําระดับชั้น Pomerantz เป็นผู้บุกเบิกสาขาการกระทําของชนชั้นหลักทรัพย์ วันนี้มากกว่า 85 ปีต่อมา Pomerantz ยังคงดําเนินต่อไปในประเพณีที่เขาจัดตั้งขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์การละเมิดหน้าที่ที่ซื่อสัตย์และการประพฤติมิชอบขององค์กร บริษัทได้กู้คืนรางวัลความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ในนามของสมาชิกในชั้นเรียน ดู www.pomlaw.com.alpsfunds.com

การจัดการเงินทุนริเวอร์นอร์ท, LLC

RiverNorth เป็น บริษัท จัดการการลงทุนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 ที่เชี่ยวชาญในกลยุทธ์ฉวยโอกาสในตลาดเฉการแจ้งเตือนผู้ถือหุ้น: สํานักงานกฎหมาย Pomerantz ตรวจสอบการเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ บริษัท เรนาลิทิกซ์ จํากัด (มหาชน) – RNLX
การต่อสู้เพื่อเหยื่อการฉ้อโกงหลักทรัพย์มานานกว่า 85 ปี (PRNewsfoto/Pomerantz LLP)
ข่าวโดย

Pomerantz LLP
23 เม.ย. 2022, 16:09 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 23 เมษายน 2565 /PRNewswire/ — Pomerantz LLP กําลังตรวจสอบการเรียกร้องในนามของนักลงทุนของ บริษัท เรนาลิทิกซ์ จํากัด (มหาชน) (“Renalytix” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: RNLX) นักลงทุนดังกล่าวควรติดต่อ Robert S. Willoughby ที่ newaction@pomlaw.com หรือ 888-476-6529 ต่อ 7980

การสืบสวนเกี่ยวข้องกับว่า Renalytix และเจ้าหน้าที่และ / หรือกรรมการบางคนมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหลักทรัพย์หรือการดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่

[คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการกระทําของชั้นเรียน]

ในวันที่หรือประมาณวันที่ 17 กรกฎาคม 2020 Renalytix ได้ดําเนินการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกโดยออกหุ้นสามัญ 11 ล้านหุ้นต่อสาธารณะในราคา 13.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากนั้นในวันที่ 31 มีนาคม 2022 Renalytix ได้ประกาศผลประกอบการสําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2022 ท่ามกลางผลประกอบการอื่น ๆ บริษัท รายงานกําไร GAAP ไตรมาสที่สองต่อหุ้น -$ 0.21 ขาดประมาณการฉันทามติโดย $ 0.04 และรายได้ 0.84 ล้านดอลลาร์หายไปประมาณการฉันทามติโดย $ 0.21 ล้าน นอกจากนี้ Renalytix ยังรายงานด้วยว่า ในช่วง 3 และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดขาดทุน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ เพื่อปรับการลงทุนในบริษัทย่อยคือ Verici Dx Limited ให้มีมูลค่ายุติธรรม

ในข่าวนี้ราคาหุ้นสามัญของ Renalytix ลดลง 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือ 2.95% ปิดที่ 6.92 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2022

Pomerantz LLP ที่มีสํานักงานในนิวยอร์กชิคาโกลอสแองเจลิสปารีสและเทลอาวีฟได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนําในด้านการดําเนินคดีขององค์กรหลักทรัพย์และการต่อต้านการผูกขาด ก่อตั้งขึ้นโดยอับราฮัม L. Pomerantz ผู้ล่วงลับซึ่งรู้จักกันในนามคณบดีของแถบการกระทําระดับชั้น Pomerantz เป็นผู้บุกเบิกสาขาการกระทําของชนชั้นหลักทรัพย์ วันนี้มากกว่า 85 ปีต่อมา Pomerantz ยังคงดําเนินต่อไปใการแจ้งเตือนนักลงทุน: Aurinia Pharmaceuticals Inc. นักลงทุนที่มีการสูญเสียอย่างมากมีโอกาสที่จะนําไปสู่การฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่ม – AUPH
ร็อบบินส์ เกลเลอร์ พร้อมด้วยทนายความ 200 คนในสํานักงาน 10 แห่ง เป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ และต่างประเทศในหลักทรัพย์ฉุกเฉินและการดําเนินคดีขององค์กร บริษัท ได้รับการฟื้นตัวจากการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงการตัดสินการกระทําของหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด กรุณาเยี่ยมชม http://www.rgrdlaw.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม (PRNewsFoto/ร็อบบินส์ เกลเลอร์ รัดแมน & ดาวน์ แอลแอลพี)
ข่าวโดย

ร็อบบินส์ เกลเลอร์ รัดแมน & Dowd LLP
23 เม.ย. 2022, 18:05 ET

แชร์บทความนี้

ซานดิเอโก, เมษายน 23, 2022 /PRNewswire/ — สํานักงานกฎหมายของ Robbins Geller Rudman & Dowd LLP ประกาศว่าผู้ซื้อหรือผู้ซื้อหลักทรัพย์ของ Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AUPH) ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2022 ทั้งสองวันรวม (“ระยะเวลาเรียน”) จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2022 เพื่อขอแต่งตั้งเป็นโจทก์นําใน Ortmann v. Aurinia Pharmaceuticals Inc. เลขที่ 22-cv-02185 (E.D.N.Y.) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2022 การฟ้องร้องดําเนินคดีระดับ Aurinia ตั้งข้อหา Aurinia และเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนที่ละเมิดพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934

หากคุณประสบกับความสูญเสียที่สําคัญและต้องการทําหน้าที่เป็นโจทก์นําของการฟ้องร้องดําเนินคดีระดับ Aurinia โปรดให้ข้อมูลของคุณโดยคลิกที่นี่ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อทนายความ J.C. Sanchez ของร็อบบินส์เกลเลอร์โดยโทร 800/449-4900 หรือทางอีเมลที่ jsanchez@rgrdlaw.com คําร้องของโจทก์นําคดีดําเนินคดีแบบกลุ่มออริเนียต้องยื่นต่อศาลไม่เกินวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ข้อกล่าวหากรณี: Aurinia เป็น บริษัท เภสัชกรรมชีวภาพที่พัฒนาและทําการค้าการรักษาเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการดูแลในญี่ปุ่นและจีน ผลิตภัณฑ์เดียวของ Aurinia คือ LUPKYNIS ซึ่งมีไว้สําหรับการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีโรคไตอักเสบจากโรคลูปัสที่ใช้งานอยู่

การฟ้องร้องดําเนินคดีระดับ Aurinia กล่าวหาว่าตลอดระยะเวลาชั้นเรียนจําเลยได้แถลงการณ์เท็จและทําให้เข้าใจผิดและล้มเหลวในการเปิดเผยว่า: (i) Aurinia กําลังประสบกับรายได้ที่ลดลง (ii) แนวโน้มยอดขายปี 2022 ของ Aurinia สําหรับ LUPKYNIS จะขาดความคาดหวัง (iii) ดังนั้น Aurinia จึงมีแนวโน้มทางการค้าของ LUPKYNIS มากเกินไปอย่างมีนัยสําคัญ (iv) เป็นผลให้ Aurinia ได้เกินสถานะทางการเงินและ / หรือโอกาสสําหรับปี 2022 ข้อความสาธารณะของออริเนียจึงเป็นเท็จและทําให้เข้าใจผิดตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 Aurinia ได้ออกแถลงข่าวประกาศผลประกอบการสําหรับไตรมาสและทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ในบรรดารายการอื่น ๆ Aurinia รายงานว่ารายได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีและประกาศแนวโน้มยอดขายที่ต่ํากว่าที่คาดไว้สําหรับปี 2022 ในข่าวนี้ราคาหุ้นสามัญของ Aurinia ลดลงมากกว่า 24% สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน

กระบวนการนําโจทก์: พระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์ภาคเอกชนของ 1995 อนุญาตให้นักลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์ Aurinia ในช่วงระยะเวลาชั้นเรียนเพื่อขอแต่งตั้งเป็นโจทก์นําในการฟ้องร้องดําเนินคดีระดับ Aurinia โจทก์นําโดยทั่วไปเป็น movant ที่มีความสนใจทางการเงินมากที่สุดในการบรรเทาทุกข์ที่แสวงหาโดยชนชั้น putative ที่ยังเป็นปกติและเพียงพอของชั้น putative โจทก์นําทําหน้าที่ในนามของสมาชิกชั้นเรียนคนอื่น ๆ ทั้งหมดในการกํากับการฟ้องร้องการกระทําระดับออริเนีย โจทก์นําสามารถเลือกบริษัทกฎหมายที่เลือกที่จะฟ้องร้องคดีอาริเนีย ความสามารถของนักลงทุนในการแบ่งปันในการฟื้นตัวในอนาคตของการฟ้องร้องดําเนินคดีระดับ Aurinia ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

เกี่ยวกับ ROBBINS GELLER RUDMAN & DOWD LLP: Robbins Geller Rudman & Dowd LLP เป็นหนึ่งใน บริษัท แอคชั่นระดับที่ซับซ้อนชั้นนําของโลกที่เป็นตัวแทนของโจทก์ในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ บริษัท ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในรายงาน 50 อันดับแรกของ ISS Securities Class Action Services ประจําปี 2021 สําหรับการกู้คืนเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สําหรับนักลงทุนเมื่อปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว – มากกว่าสามเท่าของจํานวนเงินที่กู้คืนโดย บริษัท โจทก์อื่น ๆ ด้วยทนายความ 200 คนในสํานักงาน 9 แห่งทนายความของ Robbins Geller ได้รับการฟื้นตัวจากการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงการฟื้นตัวของการกระทําระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา – $ 7.2 พันล้าน – ใน Re Enron Corp. Sec. Litig กรุณาเยี่ยมชม http://www.rgrdlaw.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โฆษณาทนาย
ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
บริการอาจดําเนินการโดยทนายความในสํานักงานใด ๆ ของเรา

ติดต่อ:นประเพณีที่เขาจัดตั้งขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหลักทรัพย์การละเมิดหน้าที่ที่ซื่อสัตย์และการประพฤติมิชอบขององค์กร บริษัทได้กู้คืนรางวัลความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ในนามของสมาชิกในชั้นเรียน ดู www.pomlaw.com

ติดต่อ:พาะที่ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด RiverNorth เป็นผู้จัดการกองทุนที่จFRIDAY DEADLINE: ยืนยันการถือครอง, Inc. นักลงทุนที่มีการสูญเสียอย่างมากมีโอกาสที่จะนําไปสู่การฟ้องร้องการกระทําระดับ – AFRM
ร็อบบินส์ เกลเลอร์ พร้อมด้วยทนายความ 200 คนในสํานักงาน 10 แห่ง เป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ และต่างประเทศในหลักทรัพย์ฉุกเฉินและการดําเนินคดีขององค์กร บริษัท ได้รับการฟื้นตัวจากการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงการตัดสินการกระทําของหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด กรุณาเยี่ยมชม http://www.rgrdlaw.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม (PRNewsFoto/ร็อบบินส์ เกลเลอร์ รัดแมน & ดาวน์ แอลแอลพี)
ข่าวโดย

ร็อบบินส์ เกลเลอร์ รัดแมน & Dowd LLP
24 เม.ย. 2022, 14:15 ET

แชร์บทความนี้

ซานดิเอโก, เมษายน 24, 2022 /PRNewswire/ — Robbins Geller Rudman & Dowd LLP ประกาศว่าผู้ซื้อหรือผู้ซื้อหลักทรัพย์ของ Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ: AFRM) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 หลังจาก Affirm ส่งทวีตเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2022 เวลาประมาณ 13:15 น.m EST (“ระยะเวลาเรียน”) มีจนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2022 เพื่อขอนัดหมายเป็นโจทก์นําใน Toole v. ยืนยันโฮลดิ้ง, Inc. เลขที่ 22-cv-01243 ยื่นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 ในเขตตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียการฟ้องร้องดําเนินคดีระดับ Affirm ยืนยันและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีการละเมิดพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934

หากคุณประสบกับความสูญเสียที่สําคัญและต้องการทําหน้าที่เป็นโจทก์นําของการฟ้องร้องดําเนินคดีระดับการยืนยันโปรดให้ข้อมูลของคุณโดยคลิกที่นี่ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อทนายความ J.C. Sanchez ของร็อบบินส์เกลเลอร์โดยโทร 800/449-4900 หรือทางอีเมลที่ jsanchez@rgrdlaw.com คําฟ้องของโจทก์นําฟ้องคดีอาญาคดีอาญาชั้นต้นต้องยื่นต่อศาลไม่เกินวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ข้อกล่าวหากรณี: ยืนยันการอ้างว่าเป็น “แพลตฟอร์มยุคใหม่สําหรับการค้าดิจิทัลและมือถือครั้งแรก” เมื่อเวลาประมาณ 13:15 น.m EST เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 Affirm ได้ออกทวีตจากบัญชีทางการซึ่ง Affirm เปิดเผยตัวชี้วัดบางอย่างจากผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2022 ทวีตซึ่งเผยแพร่ก่อนการประกาศผลประกอบการทางการเงินตามแผนของ Affirm แสดงให้เห็นถึงไตรมาสที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงซึ่งรวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 77%

ทวีตดังกล่าวทําให้ราคาหุ้นของ Affirm พุ่งสูงขึ้นเกือบ 10% ในการซื้อขายภายในวัน การฟ้องร้องดําเนินคดีระดับ Affirm กล่าวหาเพิ่มเติมว่าทวีตนั้นทําให้เข้าใจผิดอย่างมากในการที่ละเว้นการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Affirm

ยืนยันลบทวีตและเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสที่สองทั้งหมดก่อนกําหนด ผลประกอบการทางการเงินทั้งหมดขาดความเฉื่อยชา – โดย Affirm โพสต์ขาดทุนที่ 0.57 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากข่าวทวีตที่ถูกลบและการเปิดตัวผลประกอบการเต็มรูปแบบที่ตามมาราคาหุ้นของ Affirm ลดลง $ 24.89 ต่อหุ้นจากระดับสูงสุดภายในวันที่ $ 83.57 ต่อหุ้นเพื่อปิดที่ $ 58.68 ต่อหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2022 หรือประมาณ 32% ทําให้นักลงทุนเสียหาย

กระบวนการนําโจทก์: พระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์ภาคเอกชนของ 1995 อนุญาตให้นักลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์ยืนยันในช่วงระยะเวลาชั้นเรียนเพื่อขอแต่งตั้งเป็นโจทก์นําในการฟ้องร้องดําเนินคดีระดับการยืนยัน โจทก์นําโดยทั่วไปเป็น movant ที่มีความสนใจทางการเงินมากที่สุดในการบรรเทาทุกข์ที่แสวงหาโดยชนชั้น putative ที่ยังเป็นปกติและเพียงพอของชั้น putative โจทก์นําทําหน้าที่ในนามของสมาชิกชั้นเรียนคนอื่น ๆ ทั้งหมดในการกํากับการฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่ม โจทก์นําสามารถเลือกสํานักงานกฎหมายที่เป็นทางเลือกในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม ความสามารถของนักลงทุนในการแบ่งปันในการฟื้นตัวในอนาคตของการฟ้องร้องดําเนินคดีแบบกลุ่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่เป็นโจทก์นํา

เกี่ยวกับ ROBBINS GELLER RUDMAN & DOWD LLP: Robbins Geller Rudman & Dowd LLP เป็นหนึ่งใน บริษัท แอคชั่นระดับที่ซับซ้อนชั้นนําของโลกที่เป็นตัวแทนของโจทก์ในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ บริษัท ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในรายงาน 50 อันดับแรกของ ISS Securities Class Action Services ประจําปี 2021 สําหรับการกู้คืนเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์สําหรับนักลงทุนเมื่อปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว – มากกว่าสามเท่าของจํานวนเงินที่กู้คืนโดย บริษัท โจทก์อื่น ๆ ด้วยทนายความ 200 คนในสํานักงาน 9 แห่งทนายความของ Robbins Geller ได้รับการฟื้นตัวจากการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รวมถึงการฟื้นตัวของการกระทําระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา – $ 7.2 พันล้าน – ใน Re Enron Corp. Sec. Litig กรุณาเยี่ยมชม http://www.rgrdlaw.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โฆษณาทนาย
ผลลัพธ์ที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
บริการอาจดําเนินการโดยทนายความในสํานักงานใด ๆ ของเราดท
ไม่ใช่สําหรับการเผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือการจัดจําหน่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือการจัดจําหน่ายจะผิดกฎหมาย ประกาศนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้

OSLO, นอร์เวย์, 30 มีนาคม 2022 /PRNewswire/ — Aker Offshore Wind AS (“บริษัท”, “Aker Offshore Wind” หรือ “AOW”) ประกาศแผนการควบรวมกิจการกับ Aker Horizons ASA (“Aker Horizons”)

· Aker Offshore Wind และ Aker Horizons เพื่อรวมเข้ากับการควบรวมกิจการหุ้นทั้งหมดที่จะปรับตําแหน่ง AOW เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นเอกชนของ Aker Horizons
· ผู้ถือหุ้นใน Aker Offshore Wind (นอกเหนือจาก Aker Horizons) จะได้รับหุ้นพิจารณาการควบรวมกิจการ 0.1304 หุ้นใน Aker Horizons สําหรับแต่ละหุ้นที่เป็นเจ้าของใน AOW อัตราส่วนอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณ 30 วันสําหรับ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons แต่ละรุ่นและแสดงถึงราคาหุ้น NOK 3.01 ต่อหุ้น AOW คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 6.9% เป็นราคาปิดของ AOW ในวันที่ 29 มีนาคม 2022 ผลประโยชน์สําหรับผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงการลอยตัวและสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและแบ่งปันกลับหัวต่อการสร้างมูลค่าในอนาคต
· Aker Horizons ตั้งใจที่จะรวม Aker Offshore Wind เข้ากับ บริษัท พอร์ตโฟลิโอพลังงานทดแทนกระแสหลัก (“กระแสหลัก”) ตรรกะอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งสําหรับการรวม AOW และ Mainstream รวมถึงรอยเท้าเสริมและความสามารถขนาดที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงการจัดหาเงินทุนที่ดีขึ้นสําหรับโครงการ AOW
การสร้างผู้เล่นลมนอกชายฝั่งทั่วโลก

วันนี้ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons ได้ประกาศแผนการควบรวมกิจการเพื่อสร้างนักพัฒนาลมนอกชายฝั่งที่เข้มแข็งทางการเงินและอุตสาหกรรม การควบรวมกิจการที่เสนอช่วยให้สามารถรวมกันในภายหลังของ Aker Sa Gaming Slot Offshore Wind และ Mainstream ภายใต้เงื่อนไขตามธรรมเนียมรวมถึงข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของกระแสหลัก

การรวมกันของ AOW และ Mainstream สามารถมีบทบาทสําคัญในการติดตามการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีที่หลากหลายรวมถึงไฮโดรเจนเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นใหม่สําหรับลมนอกชายฝั่งเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เร่งตัวขึ้น การรวมความสามารถทางเทคนิคและวิศวกรรมที่แข็งแกร่งของ AOW และตําแหน่งผู้ย้ายในช่วงต้นในลมนอกชายฝั่งที่ลอยตัวด้วยวิธีการพัฒนาโครงการที่พิสูจน์แล้วของ Mainstream บันทึกการติดตามการดําเนินการและการแสดงตนทั่วโลกปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ทั่วโลก

การเข้าร่วมกองกําลังในภูมิภาคที่เติบโตที่สําคัญเช่นเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะให้ความร่วมมือที่สําคัญและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันสําหรับทั้งสอง บริษัท ในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยขนาดที่มากขึ้น AOW และ Mainstream ถือหุ้นร่วม 50 เปอร์เซ็นต์ในโครงการลมนอกชายฝั่ง 800 เมกะวัตต์ของ Progression Energy ในญี่ปุ่น ในเกาหลีใต้ AOW เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่พัฒนาโครงการพลังงานลมลอยน้ําขนาด 1.2 GW ห่างจากตัวเมืองอุลซาน 80 กม. ในขณะที่กระแสหลักได้ตัดสินใจลงทุนจากหน่วยงานระดับภูมิภาคในระยะแรกของโครงการลมนอกชายฝั่ง 1.4 GW Phu Cuong Soc Trang ในเวียดนาม ทั้งสอง บริษัท ยังเติบโตโอกาสในลมนอกชายฝั่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเหนือ

การควบรวมกิจการเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการตระหนักถึงพอร์ตโครงการของ AOW และเร่งการเติบโต การเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งคาดว่าจะเพิ่มการเข้าถึงการจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้นและด้วยต้นทุนเงินทุนที่ต่ํากว่า

“การเร่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานต้องเป็นสิ่งสําคัญของเราที่จะตอบสนองความท้าทายคู่ของวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านพลังงานด้วยลมนอกชายฝั่งและไฮโดรเจนที่สะอาดที่เกิดขึ้นเป็นเสาหลักสําคัญสองเสาหลักสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้” Philippe Kavafyan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aker Offshore Wind กล่าว “เรามั่นใจว่าธุรกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความสามารถทางวิศวกรรมเต็มรูปแบบของกลุ่มของเราเพื่อรวมการปรับใช้ลมลอยตัวเชิงพาณิชย์และไฮโดรเจนทั่วโลก”

การเปลี่ยนตําแหน่ง AOW เป็นบริษัทย่อยเอกชนของ Aker Horizons โดยวิธีการควบรวมกิจการแบบสามเหลี่ยม

บริษัทได้ตกลงแผนการควบรวมกิจการกับ Aker Horizons ที่จะปรับตําแหน่ง AOW เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นโดยเอกชนของ Aker Horizons การทําธุรกรรมจะดําเนินการเป็นการรวมรูปสามเหลี่ยมระหว่าง AOW, บริษัท ย่อยของ Aker Horizons AH Tretten AS ในฐานะนิติบุคคลที่รอดชีวิตและ Aker Horizons เป็นผู้ออกหุ้นพิจารณาการควบรวมกิจการ (“การควบรวมกิจการ”) ผู้ถือหุ้นใน AOW จะได้รับหุ้นพิจารณาการควบรวมกิจการ 0.1304 หุ้นใน Aker Horizons สําหรับแต่ละหุ้นที่เป็นเจ้าของใน AOW ณ วันที่มีผลบังคับใช้ของการควบรวมกิจการ Aker Horizons ถือหุ้นทางอ้อมใน AOW ประมาณ 51.02% และจะไม่มีการออกหุ้นพิจารณาสําหรับการถือหุ้นดังกล่าว อัตราส่วนอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณ 30 วันสําหรับ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons แต่ละรุ่นและแสดงถึงราคาหุ้น NOK 3.01 ต่อหุ้น AOW คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 6.9% เป็นราคาปิดของ AOW ในวันที่ 29 มีนาคม 2022

เศษส่วนของหุ้นจะไม่ถูกจัดสรรและสําหรับหุ้นที่พิจารณาของผู้ถือหุ้น AOW จะถูกปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด หุ้นส่วนเกินซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรอบนี้จะไม่ถูกจัดสรรจะออกและขายโดย DNB Markets ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DNB Bank ASA

ในการเตรียมการสําหรับการควบรวมกิจการ Aker Offshore Wind และ Aker Horizons ได้ดําเนินการตรวจสอบความขยันเนื่องจากตามธรรมเนียมของข้อมูลธุรกิจการเงินการค้าและกฎหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน การควบรวมกิจการเสร็จสิ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมรวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ AOW และคณะกรรมการของ Aker Horizons ที่แก้ไขเพื่อออกหุ้นพิจารณาตามการอนุญาตของคณะกรรมการ แต่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนการตรวจสอบสถานะหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ Aker Horizons ได้ดําเนินการลงคะแนนเสียงเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการในการประชุมสามัญประจําปีของ AOW คาดว่าจะจัดขึ้นในหรือประมาณ 4 พฤษภาคม 2022

การควบรวมกิจการจะดําเนินการและดําเนินการควบคู่ไปกับการควบรวมกิจการสามเหลี่ยมที่คล้ายกันระหว่าง Aker Horizons และ Aker Clean Hydrogen AS (“ACH”) สมมติว่าการควบรวมกิจการทั้งสองเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นของ AOW และ ACH จะได้รับหุ้นพิจารณาทั้งหมดสูงสุด 80,612,586 หุ้นใน Aker Horizons ซึ่งคิดเป็นประมาณ 13.22% ของหุ้นที่ค้างชําระทั้งหมดของ Aker Horizons ในปัจจุบัน

ตารางเวลาเบื้องต้น:

30 มีนาคม 2565 คณะกรรมการอนุมัติแผนควบรวมกิจการ

30 มีนาคม 2565 ปรับปรุงประกาศการประชุมสามัญประจําปี AOW

4 พฤษภาคม 2565 การประชุมสามัญประจําปีใน AOW เพื่ออนุมัติแผนการควบรวมกิจการ

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ระยะเวลาแจ้งเจ้าหนี้

มิถุนายน 2022 เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ

ที่ปรึกษา

Pareto Securities AS เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ บริษัท และ Advokatfirmaet Thommessen AS ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท

ประกาศสําคัญ

ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลภายในตามกฎระเบียบการละเมิดตลาดของสหภาพยุโรปและอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 5-12 พระราชบัญญัติการซื้อขายหลักทรัพย์ของนอร์เวย์ ประกาศนี้เผยแพร่โดย Maria Lanza Knudsen, การสื่อสาร, ลมนอกชายฝั่ง Aker, เมื่อ 30 มีนาคม 2022 เวลา 07:30 (CEST).

ประกาศนี้ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแจ้งต่อที่ประชุมใหญ่หรือแผนการควบรวมกิจการและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอใด ๆ ที่จะขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ทั้งประกาศนี้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ไม่มีไว้สําหรับการเผยแพร่แจกจ่ายหรือเผยแพร่ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในหรือเข้าหรือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและทรัพย์สินของรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและเขตโคลัมเบีย) ออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นฮ่องกงแอฟริกาใต้ หรือเขตอํานาจศาลอื่นใดที่จะทําเช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอํานาจศาลดังกล่าว การเผยแพร่ การเผยแพร่ หรือการเผยแพร่ประกาศนี้อาจถูกจํากัดโดยกฎหมายในบางเขตอํานาจศาลและบุคคลที่มีเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี้ควรแจ้งให้ตนเองทราบและปฏิบัติตามข้อ จํากัด ดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามข้อ จํากัด เหล่านี้อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลดังกล่าว

หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในที่นี้รวมถึงหุ้นพิจารณาที่คาดว่าจะออกเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการยังไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา”) หลักทรัพย์ไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกายกเว้นตามการยกเว้นจากข้อกําหนดการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือในการทําธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่เสนอควรทําบนพื้นฐานของข้อมูลที่จะมีอยู่ในประกาศจริงต่อที่ประชุมใหญ่ของ AOW และแผนการควบรวมกิจการ (พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ คุณควรทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในนั้นอย่างอิสระเมื่อทําการตัดสินใจลงทุนใด ๆ

เรื่องที่กล่าวถึงในประกาศนี้อาจถือเป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และอาจระบุได้ด้วยคําเช่น “เชื่อ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “กลยุทธ์”, “ตั้งใจ”, “ประมาณการ”, “จะ”, “อาจ”, “ดําเนินการต่อ”, “ควร” และการแสดงออกที่คล้ายกัน โดยธรรมชาติแล้วแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันของ บริษัท เกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในอนาคตที่อาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ปัจจัยสําคัญหลายประการอาจทําให้ผลลัพธ์และการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อมูลความคิดเห็นและแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในประกาศนี้พูดเฉพาะ ณ วันที่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้ง Aker Offshore Wind และ Aker Horizons ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ในการตรวจสอบอัปเดตยืนยันหรือเผยแพร่การแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณชนต่อแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของประกาศนี้หรืออื่น ๆ

Pareto Securities AS ทําหน้าที่เฉพาะสําหรับ Aker Offshore Wind ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและไม่มีใครและจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Aker Offshore Wind สําหรับการให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าหรือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ต้องพึ่งพาการทดแทนการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคําแนะนําในการลงทุนและไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะใช้หรือถือว่าเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ หรือคําแนะนําในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของ Aker Offshore Wind หรืออื่น ๆะเบียนและเอกชนหลายแห่ง